Priser på attester

Attesttakster:

Der findes faste takster på en del attester, aftalt med Lægeforeningen. Vi følger disse takster.

AttesttaksterPriser
Kørekortattestkr. 500,- inkl. moms
Adoptionsattest, 1. gang kr. 1000,- inkl. moms
Adoptionsattest, 2. gangkr. 500,- inkl. moms
Ansøgning om enkelttilskud til medicinkr. 350,- inkl. moms
Ansøgning om invalideskilt til parkeringkr. 500,- inkl. moms.
Afbestilling af feriekr. 500,- inkl. moms

Ekstra erklæring ved forlængelse af kørekort hos patienter, som får medicin mod sukkersyge, som kan give for lavt blodsukker: kr. 250,- inkl. moms.

Sygemelding (mulighedserklæring/frihåndsattest) til arbejdsgiver: 500,- (ikke momsbelagt)

Ved sygemeldinger eller ligenende attester til studerende er udgangspunktet som ved arbejdstagere, men der vil ofte kunne ydes studenterrabat efter aftale med lægen.

Attester eller redigerede journaludskrifter til forsikringsselskaber el. lignende: Kr. 500,- + moms. Hvis der ved udfærdigelsen medgår mere end 15 min, pålægges yderligere kr. 160,- + moms pr. påbegyndt 5 min.

”Henvisninger” af patienter til privathospitaler eller andre private ydere af sundhedsydelser, hvor forsikringer ønsker disse, og hvor der ikke kunne have været henvist til behandler dækket af sygesikringen: Kr. 500,- (ikke momsbelagt)